Informacije vezane uz upis u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2019./2020.

Javni poziv

Plan upisa

Sukladno Pravilniku o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva ("Narodne novine"  broj 67/2014.) djeca rođena od 01. travnja 2012. do 31. ožujka 2013. godine obvezna su pristupiti upisu u prvi razred osnovne škole prema upisnim područjima za svaku osnovnu školu, a prema prijavljenom mjestu prebivališta odnosno boravišta djeteta.

Prijave djeteta za upis provodit će se od 21. do 25. siječnja 2019. godine u osnovnim školama najbližim mjestu prebivališta/boravišta.

Postupak utvrđivanja psihofizičkoga stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole provodi se u razdoblju od 31. ožujka do 15. lipnja tekuće godine.

Iznimno od navedenog roka, djeca s već utvrđenim teškoćama u razvoju trebaju pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja radi upisa u prvi razred osnovne škole u vremenu od 01. veljače do 15. travnja tekuće godine kako bi im se pravovremeno odredila programska i profesionalna potpora.

U slučaju da dijete ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkoga stanja u vremenu koje je utvrđeno rasporedom pregleda, roditelji odnosno skrbnik/ca su dužni do 30. svibnja tekuće godine o tome obavijestiti stručno povjerenstvo škole kojoj dijete pripada prema upisnom području, koje će utvrditi drugo odgovarajuće vrijeme.

Roditelji odnosno skrbnik/ca mogu upisati dijete u školu kojoj ne pripada po upisnom području ako to ne izaziva povećanje broja razrednih odjela, odnosno ako upisuje dijete u školu koja izvodi alternativne, međunarodne te programe na jeziku i pismu nacionalnih manjina, ili se upisuje u školu kojoj je osnivač druga pravna ili fizička osoba. Upisom djece iz drugih upisnih područja ne smije se narušiti optimalan ustroj rada škole i ne smije se onemogućiti upis obveznicima koji pripadaju upisnom području škole.

Roditelji odnosno skrbnik/ca mogu Uredu podnijeti zahtjev za uvrštenje djeteta u popis školskih obveznika za upis u I. razred osnovne škole rođenog od 01. travnja 2013. do 31. prosinca 2013. godine radi utvrđivanja mogućnosti prijevremenog upisa u I. razred osnovne škole. („Obrazac –zahtjev“). Zahtjev se podnosi najkasnije do 31. ožujka 2019. godine.

Roditelji odnosno skrbnik/ca mogu Uredu podnijeti zahtjev za privremeno oslobađanje obveze upisa u I. razred osnovne škole. („Obrazac – zahtjev“).

Mole se roditelji/skrbnici koji trenutno žive ili se nalaze u inozemstvu, a njihova djeca-školski obveznici još uvijek imaju prijavljeno prebivalište/boravište na području Primorsko-goranske županije, da o tome čim prije obavijeste Ured državne uprave putem telefona 354-448 ili 354-484 ili elektronske pošte na adrese: meri.varga@udu-pgz.hr ili ognjen.simic@udu-pgz.hr.

Sve dodatne informacije možete potražiti u  osnovnoj školi prema upisnom području ili kod nadležnog školskog liječnika u zdravstvenoj ustanovi ("školskom dispanzeru“).

 

 PRIJEVREMENI UPIS DJETETA U I. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

 

Roditelji odnosno skrbnik/ca djeteta rođenog od 01. travnja 2013. godine do 31. prosinca 2013. godine mogu najkasnije do 31. ožujka 2019. podnijeti zahtjev za uvrštenje djeteta u popis školskih obveznika za upis u I. razred osnovne škole pismenim putem ili osobno Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za društvene djelatnosti, Rijeka, Riva 10, ili Ispostavama Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji prema mjestu stanovanja.

 

Uz obrazloženi zahtjev roditelji/staratelj prilažu:

 

  • preslike osobne iskaznice roditelja, ili potvrde o promjeni mjesta prebivališta odnosno boravišta,
  • mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta ako je dijete bilo uključeno u predškolski program.

 

Ured državne uprave donosi rješenje o prijevremenom upisu u prvi razred osnovne škole za pojedino dijete na temelju mišljenja stručnog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta Ureda.

Po primitku rješenja kojim se odobrava prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole roditelji odnosno skrbnik/ca upisuju dijete u školu prema upisnom području prema istim uvjetima kao i školski obveznici.

Postupak utvrđivanja psihofizičkoga stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole provodi se u razdoblju od 31. ožujka do 15. lipnja tekuće godine.

Za sve informacije možete se obratiti putem telefona 354-448 ili 354-484 ili elektronske pošte na adrese: meri.varga@udu-pgz.hr ili ognjen.simic@udu-pgz.hr.

 

Obrazac zahtjeva može se preuzeti na linku www.udu-pgz.hr - Obavijesti

 

PRIVREMENO OSLOBAĐANJE OBVEZE UPISA U I. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

 

Roditelji odnosno skrbnik/ca djeteta mogu podnijeti zahtjev za privremeno oslobađanje  od obveze upisa u I. razred osnovne škole.

 

Roditelji odnosno skrbnik/ca djeteta kojemu je zdravlje teško oštećeno ili sa višestrukim teškoćama u razvoju odnosno koji je po posebnim propisima stekao pravo na status roditelja njegovatelja ili je dijete, s obzirom na vrstu, stupanj i težinu oštećenja steklo pravo na skrb izvan vlastite obitelji radi osposobljavanja na samozbrinjavanje u domu socijalne skrbi ili pravo na pomoć i njegu u kući, u okviru kojeg se osigurava pružanje usluga psihosocijalne pomoći mogu podnijeti zahtjev za privremeno oslobađanje od obveze upisa u I. razred osnovne škole.

 

Zahtjev se podnosi pismenim putem ili osobno Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za društvene djelatnosti, Rijeka, Riva 10, ili Ispostavama Ureda državne u primorsko-goranskoj županiji prema mjestu prebivališta odnosno boravišta.

 

Uz zahtjev roditelji prilažu:

 

  • preslike osobnih iskaznica roditelja, ili potvrde o promjeni mjesta prebivališta odnosno boravišta,
  • medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom i razvojnom stanju djeteta te nalaz, odnosno mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja,
  • rješenje o stjecanju prava na status roditelja njegovatelja, pravo na skrb u domu socijalne skrbi ili pravo na pomoć i njegu u kući, u sklopu kojeg se osigurava pružanje usluga psihosocijalne pomoći.

Ured donosi rješenje o privremenom oslobađanju od obveze upisa u prvi razred osnovne škole na temelju prijedloga stručnog povjerenstva Ureda na razdoblje od jedne školske godine ili dulje, sukladno nalazu i mišljenju jedinstvenog tijela vještačenja.

 

Prijave djeteta za upis provodit će se od 21. do 25. siječnja 2019. godine u osnovnim školama najbližim mjestu prebivališta/boravišta.

Postupak utvrđivanja psihofizičkoga stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole provodi se u razdoblju od 31. ožujka do 15. lipnja tekuće godine.

Djeca s već utvrđenim teškoćama u razvoju trebaju pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja radi upisa u prvi razred osnovne škole u vremenu od 01. veljače do 15. travnja 2019. kako bi im se pravovremeno odredila programska i profesionalna potpora.

Za sve informacije možete se obratiti  putem telefona 354-448 ili 354-484 ili elektronske pošte na adrese: meri.varga@udu-pgz.hr ili ognjen.simic@udu-pgz.hr.

 

Obrazac zahtjeva može se preuzeti na linku www.udu-pgz.hr - Obavijesti