Donesena je dopuna mjera HZZJ vezano uz rad vrtića i škola

Poštovani roditelji i djelatnici,

prenosimo dopunjene Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 u odnosu na rad vrtića i škola, koje su nadopuna dosadašnjih važećih epidemioloških mjera, sukladno odluci HZZJ od 5.11.2021.