6.7.2020.-mogućnost prigovora te izjava o povlačenju prijave

Poštovani roditelji, donosimo dvije obavijesti vezano uz upise za nove korisnike.

 

Sukladno Pravilniku o upisu, Lista reda prvenstva bit će objavljena na oglasnim pločama dana 7. srpnja 2020. godine.

Podnositelj prijave za upis ima pravo prigovora na Listu reda prvenstva u dijelu koji se odnosi na njegovo dijete u razdoblju od 7. srpnja do 10. srpnja 2020. godine.

Prigovor se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Sušak putem Povjerenstva za provedbu upisa, osobno ili putem elektroničke pošte na e-mail adresu: susak@rivrtici.hr.

 

Odluka Upravnog vijeća je konačna. Odgovor na prigovor u pisanom se obliku dostavlja roditelju u zatvorenoj koverti putem oglasne ploče, ukoliko je prigovor podnesen osobno, odnosno putem elektroničke pošte ukoliko je zaprimljen na takav način. Ukoliko je roditelj nedostupan, odluka će se u zatvorenoj koverti izvjesiti na oglasnoj ploči s naznakom da se time smatra da je dostava izvršena. Nakon donošenja odluka po prigovorima utvrđuju se konačni rezultati upisa.

 

Konačni rezultati upisa bit će objavljeni na oglasnim pločama svih podcentara predškolskog odgoja dana 20. srpnja 2020. godine.

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Nadalje, ukoliko je Vaše dijete primljeno u drugu izabranu ustanovu, molimo Vas pošaljite izjavu kojom povlačite prijavu za upis djeteta u Dječji vrtić Sušak, na e-mail adresu: susak@rivrtici.hr do 10. srpnja 2020. godine.

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Također, podsjećamo kako je neovlašteno fotografiranje informacija sa Liste reda prvenstva, kao i dijeljenje podataka zabranjeno te molimo poštivanje propisa.

 

 

Sa poštovanjem,

stručni tim ustanove