Zahtjevi za nastavak korištenja usluga u pedagoškoj godini 2022./2023.

Zaprimanje zahtjeva za nastavak korištenja usluga

Dječjeg vrtića Sušak

u pedagoškoj 2022./2023. godini  

 

Roditelj djeteta koje je upisano u prethodnoj pedagoškoj godini dužan je u periodu

od 14. ožujka do 18. ožujka 2022. godine

predati zahtjev za nastavak korištenja usluga za pedagošku 2022./2023. godinu.

 

 

Zahtjev za nastavak moguće je predati na jedan od tri načina:

  1. putem Informacijskog servisa Grada Rijeke ili
  2. elektroničkom poštom na mail adresu: susak@rivrtici.hr ili
  3. preporučenom pošiljkom na adresu Dječjeg vrtića Sušak: Braće Stipčić 32, 51 000 Rijeka

 

 

Uz Zahtjev za nastavak korištenja usluga ispunjen u dva primjerka, roditelj je dužan priložiti:

  • ispunjen obrazac izjave kojom se potvrđuje vjerodostojnost prebivališta za sve članove kućanstva
  • izvadak iz matice rođenih za samohranog/ih roditelja i roditelja iz jednoroditeljske obitelji (ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva)
  • potvrdu/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a za zaposlenog/ih roditelja (ne stariju od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva)
  • potvrdu poslodavca o prosjeku plaće za posljednja 3 mjeseca ili godišnju prijavu poreza za zaposlenog roditelja ili odrezak od mirovine ili ugovor o radu/potvrdu za roditelja zaposlenog/ih u inozemstvu
  • potvrdu HZZ ili potvrdu/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a za nezaposlenog/ih roditelja (ne stariju od mjesec dana od podnošenja zahtjeva)

Ukoliko roditelj želi upisati dijete u drugi program (npr. dijete iz redovitog prelazi u sportski program ili program za rano učenje stranog jezika), potrebno je zahtjevu priložiti ispunjen i potpisan ugovor (u dva primjerka). Ako dijete ostaje u redovitom programu, nije potrebno prilagati ugovor, postojeći ugovor je važeći.

 

NAPOMENE:

predaja zahtjeva za nastavak korštenja usluga:

Roditelj je dužan u utvrđenom roku predati Zahtjev s potpunom dokumentacijom. 

Zahtjevi zaprimljeni nakon roka i zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Zahtjevi predani putem Informacijskog servisa Grada Rijeke će se zaprimati u razdoblju od 14. ožujka u 8:00 sati do 18. svibnja u 16:00 sati. (upute za ispunjavanje online obrazaca)

 

plaćanje vrtića:

Cijena vrtića se formira sukladno dostavljenoj dokumentaciji. Ukoliko roditelj ne dostavi podatke o prihodima, sudjeluje u mjesečnoj cijeni usluga u visini najvećeg utvrđenog iznosa.

Roditelj je dužan podmiriti dugovanja Ustanovi do trenutka predaje Zahtjeva.

 

objava rezultata upisa:

Raspored djece koja nastavljaju s korištenjem usluga Vrtića bit će objavljen pod šiframa (šifru čine zadnje tri znamenke urudžbenog broja Zahtjeva) na mrežnim stranicama Ustanove i oglasnoj ploči PPO Morčić, Braće Stipčić 32, od 29.ožujka do 5. travnja 2022. godine.

Urudžbeni broj predanog Zahtjeva (čije posljednje tri znamenke čine šifru djeteta) s potpunom dokumentacijom, roditeljima će se dostaviti u potvrdi primitka zahtjeva, na njihovu e-mail adresu.

Raspored je podložan promjenama ovisno o potrebama optimalnog organiziranja odgojno-obrazovnih skupina u novoj 2022./2023. pedagoškoj godini.

 

*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *

 

premještaj djeteta unutar ustanove DV Sušak:

Ukoliko roditelj želi premještaj djeteta iz jednog vrtića (PPO-podcentra) Dječjeg vrtića Sušak u drugi podcentar iste predškolske ustanove u obvezi je na zahtjevu za nastavak korištenja usluga upisati željenu promjenu. Djetetu će se premještaj omogućiti ukoliko za to postoje uvjeti.

 

premještaj djeteta iz jedne odgojno-obrazovne ustanove u drugu kojima je osnivač Grad Rijeka

Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Sušak od 2.ožujka 2022. godine brisan je stavak 3. članka 36. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Sušak, te roditelji korisnici usluga u vrijeme podnošenja Zahtjeva za nastavak korištenja usluga nemaju više mogućnost premještaja djeteta iz jedne odgojno-obrazovne ustanove kojoj je osnivač Grad Rijeka u drugu.

Ukoliko roditelj želi premjestiti dijete iz jedne ustanove u drugu, odnosno iz Dječjeg vrtića Sušak u Dječji vrtić More ili u Dječji vrtić Rijeka i obrnuto, ima mogućnost pristupiti redovnim upisima te podnijeti prijavu za upis u željenu odgojno-obrazovnu ustanovu i PPO u razdoblju od 7. do 15. travnja 2022. godine. 

 

*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *     *

 

Rezultati upisa za dosadašnje korisnike, za godinu 2022./2023.

*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *     *     *     *    *     *     *

 

 

Obavijest o provedbi upisa za novoprijavljenu djecu. Više informacija o predstojećim e-upisima objavit će se naknadno.

Preporučamo na vrijeme aktivirati sustav e-građani i pripremiti potrebnu dokumentaciju. Također, molimo osobno se organizirajte u odnosu na pristup internetu i sustavu e-građani za potrebe predaje Vaše prijave na vrijeme.

Molimo, pratite medije, portal Grada Rijeke i naše mrežne stranice za daljnje novosti.