Zahtjevi za nastavak korištenja usluga DV Sušak u pedagoškoj 2023./2024. godini

Zahtjevi za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića Sušak

u pedagoškoj 2023./2024. godini

 

Zahtjevi za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića Sušak u pedagoškoj 2023./2024. godini zaprimati će se u razdoblju od 13. ožujka (od 8 sati) do 17. ožujka 2023. godine (do 16 sati).

 

Zahtjev za nastavak korištenja usluga predaje se putem e-obrasca Informacijskog servisa Grada Rijeke.

(upute za korištenje Informacijskog servisa)

 

....................................................................

Poštovani roditelji,

ukoliko ste prethodnih godina putem Informacijskog servisa Grada Rijeke predavali prijavu za upis ili zahtjev za nastavak korištenja usluga, obrazac zahtjeva za PPO u kojeg je Vaše dijete upisano bit će Vam vidljiv u rubrici „Vaši obrasci (započeti s ispunjavanjem ili poslani)“.

Unutar zahtjeva koji se prikazuje potrebno je odabrati zelenom bojom označen „novi obrazac“ i ispuniti ga.

....................................................................

 

Obavezna dokumentacija:

  1. ispunjen obrazac zahtjeva za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića Sušak:
  2. ispunjen obrazac izjave o prebivalištu i članovima zajedničkog kućanstva
  3. potvrdu/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva) za zaposlene roditelje
  4. izvadak iz matice rođenih za samohranog/ih roditelja i roditelja iz jednoroditeljske obitelji (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Zahtjeva)

Cijena se formira sukladno dostavljenoj dokumentaciji. Ukoliko roditelj ne dostavi podatke o prihodima, sudjeluje u mjesečnoj cijeni usluga u visini najvećeg iznosa utvrđenog Odlukom o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Sušak od roditelja-korisnika usluga („Službene novine Grada Rijeke“, broj 15/18 i 15/21).

 

Za ostvarivanje prava na smanjenje mjesečnog sudjelovanja u punoj cijeni usluga, potrebno je priložiti:

  1. potvrdu poslodavca o prosjeku plaće za posljednja 3 mjeseca ili godišnju prijavu poreza za zaposlenog roditelja ili odrezak od mirovine za umirovljenika ili ugovor o radu/potvrdu za dijete roditelja zaposlenog/ih u inozemstvu
  2. potvrdu HZZ-a ili potvrdu/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne starije od mjesec dana od podnošenja Zahtjeva) za dijete nezaposlenog/ih roditelja.

 

U slučaju da roditelj mijenja program u koji je dijete upisano (npr. dijete iz redovitog prelazi u sportski program), naknadno će s ustanovom sklopiti novi ugovor. 

 

Ukoliko roditelj želi premještaj djeteta iz jednog PPO-a (podcentra predškolskog odgoja) u drugi, unutar ustanove Dječjeg vrtića Sušak, u obvezi je na zahtjevu za nastavak korištenja usluga upisati željenu promjenu. Djetetu će se premještaj omogućiti ukoliko za to postoje uvjeti.

 

Ukoliko roditelj želi premještaj djeteta iz jedne ustanove u drugu, odnosno iz Dječjeg vrtića More ili Dječjeg vrtića Rijeka u Dječji vrtić Sušak i obrnuto, potrebno je pristupiti redovitim upisima u tim ustanovama.

 

Podnošenje Zahtjeva s potpunom dokumentacijom podrazumijeva dostavljanje popunjenih obrazaca i prilaganje potrebnih dokaza o navedenim činjenicama.

 

Roditelji su dužni do trenutka dostave Zahtjeva podmiriti sva svoja dugovanja prema Dječjem vrtiću Sušak , kako bi Zahtjev mogao biti pozitivno riješen.

 

Samo iznimno, u situaciji kada roditelj iz objektivnih razloga nije u mogućnosti izvršiti prijavu putem e-obrasca Informacijskog servisa Grada Rijeke, zahtjev te svu potrebnu dokumentaciju može predati osobno u  Dječji vrtić Sušak - PPO Morčić, Braće Stipčić 32.

 

Raspored djece koja nastavljaju s korištenjem usluga vrtića biti će objavljen pod šiframa (šifru čine zadnje tri brojčane oznake urudžbenog broja Zahtjeva) na mrežnim stranicama Ustanove i oglasnoj ploči PPO Morčić, Braće Stipčić 32, od 3. do 7. travnja 2023. godine.

 

Raspored je podložan promjenama ovisno o potrebama optimalnog organiziranja odgojno-obrazovnih skupina u novoj 2023./2024. pedagoškoj godini. Ustanova zadržava pravo izmjene ponuđenih odgojno-obrazovnih programa i lokacija njihova provođenja s obzirom na broj djece prijavljene za određeni program, primjenu pedagoških standarda, racionalnu organizaciju djelatnosti i slično.