Redovni upisi

Dječji vrtić Sušak, kao javnu ovlast, obavlja poslove vezane uz upis djece u dječji vrtić i ispis djece, s vođenjem odgovarajuće dokumentacije. 

  Upis djece u Dječji vrtić Sušak provodi se sukladno sljedećim propisima:

  1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine", broj 10/97, 107/07 i 94/13)
  2. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Sušak ("Službene novine Grada Rijeke", broj 15/18)
  3. Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Sušak od roditelja-korisnika usluga ("Službene novine Grada Rijeke", broj 15/18)
  4. Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Sušak
  5. Odluka o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić Sušak za pedagošku 2020./2021. godinu
  6. Odluka o objavi Natječaja za upis djece u Dječji vrtić Sušak za pedagošku 2020./2021. godinu.

Odluku o upisu djece u Dječji vrtić Sušak donosi Upravno vijeće za svaku pedagošku godinu, uz suglasnost osnivača. Temeljem Odluke, Ustanova objavljuje natječaj za upis djece. Red prvenstva pri upisu određen je Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Sušak, koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Rijeke, a razrađen metodom bodovanja u Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić Sušak.

 

Upisi za pedagošku godinu 2020./2021. za dosadašnje korisnike usluga.

 

Upisi za pedagošku godinu 2020./2021. za novoupisane korisnike usluga.

 

Priprema djeteta za polazak u vrtića i prilagodba cijele obitelji na novu sredinu, kao i prilagodba vrtića svakom pojedinom djetetu, ozbiljan je i važan proces u kojem je uloga roditelja nazamjenjiva.

Osnovne informacije o prilagodbi možete pročitati na letku DV Sušak.