Redovni upisi

Dječji vrtić Sušak, kao javnu ovlast, obavlja poslove vezane uz upis djece u dječji vrtić i ispis djece, s vođenjem odgovarajuće dokumentacije. 

  Upis djece u Dječji vrtić Sušak provodi se sukladno sljedećim propisima:

  1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine", broj 10/97, 107/07 i 94/13)
  2. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Sušak ("Službene novine Grada Rijeke", broj 15/18)
  3. Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Sušak od roditelja-korisnika usluga ("Službene novine Grada Rijeke", broj 15/18)
  4. Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Sušak.

Odluku o upisu djece u Dječji vrtić Sušak donosi Upravno vijeće za svaku pedagošku godinu, uz suglasnost osnivača. Temeljem Odluke, Ustanova objavljuje natječaj za upis djece, u pravilu, na proljeće tekuće pedagoške godine. Red prvenstva pri upisu određen je Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Sušak, koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Rijeke, a razrađen metodom bodovanja u Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić Sušak.

 

Upisi za pedagošku godinu 2020./2021. za dosadašnje korisnike usluga.

 

Arhiva:

 

Upisi djece pedagoške 2019./2020. godine

Natječaj za upis djece za pedagošku 2019./2020. godinu.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak donijelo je Odluku o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić Sušak za pedagošku 2019./2020. godinu, prema kojoj se:

A) Zahtjevi za nastavak korištenja usluga (dosadašnji korisnici usluga) podnose od 11. travnja do 17. travnja 2019. godine, od 12,00 do 18,00 sati

B) Prijave za upis djece (novoprijavljeni) podnose od 6. svibnja do 10. svibnja 2019. godine, od 12,00 do 18,00 sati.

 

Pravilno podnošenje zahtjeva, odnosno prijave, podrazumijeva:

1. podnošenje svih potrebnih dokaza (navedenih u Odluci o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić Sušak za pedagošku 2019./2020. godinu) i

2. ispunjavanje:

- obrasca Zahtjeva za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića Sušak (za dosadašnje korisnike usluga) u tri primjerka ili obrasca Prijave za upis djeteta u Dječji vrtić Sušak (za novoprijavljene) u tri primjerka

- obrasca "Izjava kojom se potvrđuje vjerodostojnost prebivališta za sve članove kućanstva" (za dosadašnje korisnike usluga), odnosno obrasca "Provjera prebivališta roditelja i djece (članovi zajedničkog kućanstva ) prijavljene za upis u vrtić" (za novoprijavljene)

- ugovora o pružanju usluga (u tri primjerka):

a) ugovor za redoviti cjelodnevni program ili

b) ugovor za redoviti cjelodnevni program ranog učenja talijanskog jezika ili 

c) redoviti cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika ili

d) redoviti cjelodnevni program obogaćen specifičnim sadržajima iz sporta.

- upitnika za roditelje (za jaslice ili za vrtić).

 

Navedenu dokumentaciju moguće je preuzeti u PPO Morčić ili se istu može ispisati s ove internetske stranice.

 

E-UPISI

Mogućnost podnošenja e-zahtjeva bit će otvorena od 11. travnja 2019. godine s početkom u 12,00 sati do 17. travnja 2019. godine u 18,00 sati.

Mogućnost podnošenja e-prijava bit će otvorena od 6. svibnja 2019. godine s početkom u 12,00 sati do 10. svibnja 2019. godine u 18,00 sati.

 

Sukladno Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima ("Narodne novine", broj 105/02 i 55/06), upis djeteta u dječji vrtić uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja. Provjeru statusa o cijepljenju vrši liječnik prije ulaska djeteta u dječji vrtić i povremeno, najmanje jedanput godišnje, pri obnovi upisa u dječji vrtić.

Iz navedenog je razloga, uz zahtjev za nastavak korištenja usluga potrebno priložiti potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta. Međutim, ukoliko navedenu potvrdu ne uspijete ishodovati, omogućujemo Vam da ispunite i potpišete IZJAVU o navedenom, čime će se Vaš Zahtjev smatrati urednim i potpunim.

 

Izjava kojom roditelj / skrbnik / udomitelj povlači prijavu za upis djeteta.

 

Povjerenstvo za provedbu upisa utvrđuje prijedlog Liste reda prvenstva slijedom provedenog natječaja za upis djece. Lista reda prvenstva bit će objavljena na oglasnim pločama svih podcentara predškolskog odgoja dana 28. svibnja 2019. godine.

Podnositelj prijave za upis ima pravo prigovora na Listu reda prvenstva u dijelu koji se odnosi na njegovo dijete u razdoblju od 28. svibnja do 31. svibnja 2019. godine.

Prigovor se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Sušak putem Povjerenstva za provedbu upisa, osobno ili putem elektroničke pošte na e-mail adresu: susak@rivrtici.hr.

Odluka Upravnog vijeća je konačna. Odgovor na prigovor u pisanom se obliku dostavlja roditelju u zatvorenoj koverti putem oglasne ploče, ukoliko je prigovor podnesen osobno, odnosno putem elektroničke pošte ukoliko je zaprimljen na takav način. Ukoliko je roditelj nedostupan, odluka će se u zatvorenoj koverti izvjesiti na oglasnoj ploči s naznakom da se time smatra da je dostava izvršena. Nakon donošenja odluka po prigovorima utvrđuju se konačni rezultati upisa.

Konačni rezultati upisa bit će objavljeni na oglasnim pločama svih podcentara predškolskog odgoja dana 14. lipnja 2019. godine.

 

Zbog zaštite osobnih podataka djece, Dječji vrtić Sušak obavještava roditelje / skrbnike / udomitelje kako fotografiranje liste reda prvenstva te konačnih rezultata upisa, njihovo prikupljanje, javno objavljivanje i javno informiranje (putem društvenih mreža i / ili medija) nije dozvoljeno. Fotografiranje i / ili objava liste reda prvenstva, odnosno konačnih rezulta upisa predstavlja neovlašteno korištenje osobnih podataka i može dovesti do zlouporaba. Kada su u pitanju malodobna djeca objava osobnih podataka na internetu posebno je osjetljivo pitanje te je na svim društvenim razinama nužno voditi računa o zaštiti djece. Svaka osoba koja fotografira i / ili objavi liste reda prvenstva i /ili konačnih rezultata upisa preuzima odgovornost za kršenje propisa koji se odnose na zaštitu osobnih podataka.