Prijave za upis nove djece u vrtić za pedagošku godinu 2020./2021.

Natječaj za upise djece pedagoške 2020./2021. godine

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak donijelo je Odluku o objavi Natječaja za upis djece u Dječji vrtić Sušak za pedagošku 2020./2021. godinu, prema kojoj se:

Prijave za upis djece (novoprijavljeni) podnose

od 15. lipnja do 19. lipnja 2020. godine, od 12,00 do 18,00 sati.

Pravilno podnošenje prijave podrazumijeva:

1. podnošenje svih potrebnih dokaza (navedenih u Odluci o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić Sušak za pedagošku 2020./2021. godinu) i

2. ispunjavanje:

- obrasca Prijave za upis djeteta u Dječji vrtić Sušak u tri primjerka,

- obrasca "Provjera prebivališta roditelja i djece (članovi zajedničkog kućanstva ) prijavljene za upis u vrtić", (nije potrebno osobno ići u MUP, provjeru će temeljem Vaše izjave izvršiti ustanova)

- upitnika za roditelje (za jaslice ili za vrtić).

Sukladno Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima ("Narodne novine", broj 105/02 i 55/06), upis djeteta u dječji vrtić uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja. Provjeru statusa o cijepljenju vrši liječnik prije ulaska djeteta u dječji vrtić.

Izjava kojom roditelj / skrbnik / udomitelj povlači prijavu za upis djeteta. (ukoliko dijete bude primljeno u drugu ustanovu, ovom izjavom povlačite prijavu upućenu DV Sušak- nakon objave privremenih rezultata 7.7.2020., ispunjenu izvjevu poslati mailom na susak@rivrtici.hr )

 

NAČIN PROVOĐENJA UPISA

Prijava za upis djeteta podnosi se putem e-obrasca na Informacijskom servisu Grada Rijeke ili osobno:

  • upis djece provodi se u PPO Morčić, Braće Stipčić 32, 51000 Rijeka, za PPO-e (podcentre predškolskog odgoja) Morčić, Galeb, Vežica, Veseljko i Pčelice;
  • mogućnost podnošenja e-prijava putem Informacijskog servisa Grada Rijeke bit će otvorena od 15. lipnja 2020. godine s početkom u 12,00 sati do 19. lipnja 2020. godine u 18,00 sati.

Povjerenstvo za provedbu upisa utvrđuje prijedlog liste reda prvenstva slijedom provedenog natječaja za upis djece.

Lista reda prvenstva bit će objavljena na oglasnoj ploči PPO Morčić dana 7. srpnja 2020. godine. 

Roditelj ima pravo prigovora na listu reda prvenstva u dijelu koji se odnosi na njegovo dijete u roku od 3 dana od objave liste reda prvenstva. Prigovor se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Sušak putem Povjerenstva za provedbu upisa, osobno ili putem elektroničke pošte na e-mail adresu: susak@rivrtici.hr.

Odluku o upisu djece donosi Upravno vijeće Ustanove. Odluka Upravnog vijeća je konačna. Odgovor na prigovor u pisanom se obliku dostavlja roditelju u zatvorenoj koverti putem oglasne ploče, ukoliko je prigovor podnesen osobno, odnosno putem elektroničke pošte, ukoliko je zaprimljen na takav način. Ukoliko je roditelj nedostupan, odluka će se u zatvorenoj koverti izvjesiti na oglasnoj ploči s naznakom da se time smatra da je dostava izvršena. Nakon donošenja odluka po prigovorima utvrđuju se konačni rezultati upisa.

Konačni rezultati upisa bit će objavljeni na oglasnoj ploči PPO Morčić dana 20. srpnja 2020. godine.

 

Zbog zaštite osobnih podataka djece, Dječji vrtić Sušak obavještava roditelje / skrbnike / udomitelje kako fotografiranje liste reda prvenstva te konačnih rezultata upisa, njihovo prikupljanje, javno objavljivanje i javno informiranje (putem društvenih mreža i / ili medija) nije dozvoljeno. Fotografiranje i / ili objava liste reda prvenstva, odnosno konačnih rezulta upisa predstavlja neovlašteno korištenje osobnih podataka i može dovesti do zlouporaba. Kada su u pitanju malodobna djeca objava osobnih podataka na internetu posebno je osjetljivo pitanje te je na svim društvenim razinama nužno voditi računa o zaštiti djece. Svaka osoba koja fotografira i / ili objavi liste reda prvenstva i /ili konačnih rezultata upisa preuzima odgovornost za kršenje propisa koji se odnose na zaštitu osobnih podataka.

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *

obavijest dana 6.7.2020.:

Po objavi Liste reda prvenstva, podnositelj prijave za upis ima pravo prigovora na istu, u dijelu koji se odnosi na njegovo dijete u razdoblju od 7. srpnja do 10. srpnja 2020. godine.

Prigovor se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Sušak putem Povjerenstva za provedbu upisa, osobno ili putem elektroničke pošte na e-mail adresu: susak@rivrtici.hr.

Odluka Upravnog vijeća je konačna. Odgovor na prigovor u pisanom se obliku dostavlja roditelju u zatvorenoj koverti putem oglasne ploče, ukoliko je prigovor podnesen osobno, odnosno putem elektroničke pošte ukoliko je zaprimljen na takav način. Ukoliko je roditelj nedostupan, odluka će se u zatvorenoj koverti izvjesiti na oglasnoj ploči s naznakom da se time smatra da je dostava izvršena. Nakon donošenja odluka po prigovorima utvrđuju se konačni rezultati upisa.

Konačni rezultati upisa bit će objavljeni na oglasnim pločama svih podcentara predškolskog odgoja dana 20. srpnja 2020. godine.

-  -  -  -  -  -  -  -  

Ukoliko je Vaše dijete primljeno u drugu izabranu ustanovu, molimo Vas pošaljite izjavu kojom povlačite prijavu za upis djeteta u Dječji vrtić Sušak, na e-mail adresu: susak@rivrtici.hr do 10. srpnja 2020. godine.

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Roditelji sve novoupisane djece pozvani su s djecom doći na prva druženja, koja će se održati u svim vrtićima u ponedjeljak, 31.8.2020. s početkom u 17 sati.

 

Druženje će se održati u vrtiću u kojem je primljeno Vaše dijete. Tom prilikom upoznat ćete buduće odgajatelje Vašeg djeteta i dogovoriti tijek prilagodbe.

Molimo, ponijeti sobom zaštitne maske za lice te koristiti sredstva za dezinfekciju ruku.

 

S veseljem Vas očekujemo.

Odgajatelji i Stručni tim vrtića Sušak