Dječje jezično stvaralaštvo

Donosimo zanimljive i kreativne dječje izjave, razmišljanja, anegdote.